Konstantynów Łódzki 10.05.2021r.

AB.6743.181.2021.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 10.05.2021r., Pełnomocnik P - Rafał Skowron działający w imieniu PGE Dystrybucja S.A. dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej, na terenie dz. nr ewid. 2/307, obręb K - 17, Konstantynów Łódzki.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci elektroenergetycznej, obr. K - 17, dz. 2/307, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:12.05.2021 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Kinga Nowak
Data aktualizacji:07.06.2021 15:26