Konstantynów Łódzki 14.05.2021r.

AB.6743.186.2021.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 14.05.2021r., Gmina Konstantynów Lódzki dokonała zgłoszenia budowy oświetlenia drogowego, przy ul. Młynarskiej na terenie dz. nr ewid. 290/1, 25, obręb K - 12, Konstantynów Łódzki.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa oświetlenia drogowego, ul. Młynarska, obr. K - 12, dz. 290/1, 25, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:17.05.2021 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Kinga Nowak
Data aktualizacji:07.06.2021 15:14