Ogłoszenie

Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości
o łącznej pow. 0,0078 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-16,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 53/20 o pow. całkowitej 0,0292 ha
(powierzchnia ograniczenia – 0,0039 ha)
oraz nr 53/22 o pow. całkowitej 0,0294 ha
(powierzchnia ograniczenia – 0,0039 ha),
w celu budowy linii kablowej SN – 15kV
wraz z kanalizacją kablową na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do
nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia
w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem
pominięcia praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu
korzystania z w/w części nieruchomości. Wszelkie oświadczenia,
wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 53/20 i nr 53/22
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:18.05.2021 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:18.05.2021 11:49