Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 19.05.2021r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Pan Rafał Skowron, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 672/29, 321/1, 320/3, 319/1, 318/5, 674/1, gm. Pabianice.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Piątkowisko, na działkach nr ewid. 672/29, 321/1, 320/3, 319/1, 318/5, 674/1, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:21.05.2021 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:16.07.2021 09:14