Rb-27ZZ

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

okres sprawozdawczy:

od początku roku do końca I kwartału roku 2018

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Robert Jakubowski - z upoważnienia kierownika jednostki
/-/ Barbara Janeczek - z upoważnienia skarbnika

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca I kwartału roku 2018
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice
Informację opublikował:Małgorzata Konicka
Data publikacji:26.05.2021 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Konicka
Data aktualizacji:26.05.2021 12:50