Rb-27ZZ

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

okres sprawozdawczy:

od początku roku do końca IV kwartału roku 2020

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - kierownik jednostki
/-/ Barbara Janeczek - z upoważnienia skarbnika

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca IV kwartału roku 2020
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice
Informację opublikował:Małgorzata Konicka
Data publikacji:26.05.2021 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Konicka
Data aktualizacji:26.05.2021 13:57