Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 25.05.2021r., Pełnomocnik Inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Pan Marcin Furga, dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 110 oraz Sieci średniego ciśnienia PE ø 63 w Dobroniu w ul. 11 Listopada, Polnej, Łąkowej, Konwaliowej i Kalinowej, na działkach nr ewid. 242/2, 53, 62, 78, 278/6, 278/18, 44, 45, 46, 47, gm. Dobroń.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 110 oraz sieci średniego ciśnienia PE ø 63 w Dobroniu w ul. 11 Listopada, Polnej, Łąkowej, Konwaliowej i Kalinowej, na działkach nr ewid. 242/2, 53, 62, 78, 278/6, 278/18, 44, 45, 46, 47, gm. Dobroń.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:27.05.2021 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:16.06.2021 14:34