Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 25.05.2021r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dysrtybucja S.A. Oddział Łódź, Pan Sebastian Nowak, dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej nn w Ksawerowie w ul. Tymiankowej i Kościuszki, na działkach nr ewid. 372/2, 177, 359/35, gm. Ksawerów.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej nn w Ksawerowie w ul. Tymiankowej i Kościuszki, na działkach nr ewid. 372/2, 177, 359/35, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:27.05.2021 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:25.06.2021 14:55