Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 09.06.2021r., Inwestorzy Ewelina i Robert Domżalscy, dokonali zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Hermanów, na działkach nr ewid. 166/2, gm. Pabianice.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika naziemnego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Hermanów, na działkach nr ewid. 166/2, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:10.06.2021 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:05.07.2021 10:53