Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

status

43/21

29-03-2021 ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego .

42/21

29-03-2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomopści stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonej do sprzedaży .

41/21

29-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

40/21

29-03-2021 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

39/21

29-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

38/21

29-03-2021 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

37/21

25-03-2021 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" .

36/21

25-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

35/21

22-03-2021 zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pabianicach na 2021 rok .

34/21

22-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

33/21

15-03-2021 przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy dotacji Nr 24/2021 z dnia 11 marca 2021 roku przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli doradców metodycznych .

32/21

15-03-2021 zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .

31/21

15-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

30/21

15-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

29/21

15-03-2021 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

28/21

15-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

27/21

15-03-2021 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

26/21

10-03-2021 zmiany Regulaminów Organizacyjnych: Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. .

25/21

10-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

24/21

08-03-2021 upoważnienia osób do składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie zadania pn. "Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach" .

23/21

08-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

22/21

08-03-2021 zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

21/21

08-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2021 rok .

20/21

01-03-2021 określenia podziału i wysokości dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r. .

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych w marcu 2021 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:14.06.2021 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:14.06.2021 09:50