Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 17.06.2021r., Pełnomocnik Inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Pani Paulina Mielnicka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym, na działkach nr ewid. 337/1, obręb Chechło Pierwsze i 10, obręb Chechło Drugie, gm. Dobroń.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Chechle Pierwszym, na działkach nr ewid. 337/1, obręb Chechło Pierwsze i 10, obręb Chechło Drugie, gm. Dobroń.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:21.06.2021 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Katarzyna Lewandowska
Data aktualizacji:17.08.2021 14:20