Zawiadomienie

          Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa

z a w i a d a m i a

     właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej – ul. Spółdzielczej w Ksawerowie,

         o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ze-zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Spółdzielczej w Ksawerowie wraz z usunięciem kolizji teletechnicznych, na działkach nr ewid. 753, 936/3, 937/3, 937/5, 937/7, 937/12, 937/13, 938/2, 957 i 973.

          W związku z powyższym informuje się, że Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami spra-wy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy, w Wydziale Archi-tektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56, I piętro, pok. 10, codziennie w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa i czwartek w godz. 800- 1600 , wtorek w godz. 900- 1700 i piątek w godz. 800 – 1500), bądź pod numerem telefonu (042) 208 77 08.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ze-zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Spółdzielczej w Ksawerowie wraz z usunięciem kolizji teletechnicznych, na działkach nr ewid. 753, 936/3, 937/3, 937/5, 937/7, 937/12, 937/13, 938/2, 957 i 973.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:21.06.2021 15:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:21.06.2021 15:41