Ogłoszenie

Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości,
iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 38,5 m²,
położonej w gminie Pabianice, w obrębie 22 Szynkielew,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 92 o pow. całkowitej 1,7492 ha, poprzez wybudowanie
i posadowienie gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN500,
w rurze przewiertowej DN700, o długości 6,4 m
wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 8 m
(po 4 m na każdą stronę od osi rury) na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie
2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia –
pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie
sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro,
pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Pabianice, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 22 Szynkielew jako działka nr 92
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:22.06.2021 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gabriela Wenne-Błażyńska
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:22.06.2021 08:54