Ogłoszenie

Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości,
iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym o pow. 0,0035 ha,
położonej w Pabianicach, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 10 o pow. całkowitej 1,4507 ha, obręb P-24,
poprzez wybudowanie i posadowienie gazociągu wysokiego
ciśnienia o średnicy DN500, w rurze przewiertowej DN700,
o długości 5,8 m wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 8 m
(po 4 m na każdą stronę od osi rury) na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia
w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia
– pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu
o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach
lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C,
I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Pabainicach, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-24 jako działka nr 10
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:22.06.2021 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gabriela Wenne-Błażyńska
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:22.06.2021 08:58