Ogłoszenie

Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 22,3 m²
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Dobroń,
w obrębie 0002 Chechło Pierwsze, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 435 o pow. całkowitej 0,05 ha,
w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci
gazowej średniego ciśnienia Dn 63mmPE wraz ze strefą kontrolowaną
o szerokości 1 m (po 0,5 m na każdą stronę od osi gazociągu)
na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie
2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia
praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania
z w/w części nieruchomości. Wszelkie oświadczenia, wnioski
oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gm. Dobroń, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0002 Chechło Pierwsze jako działka nr 435
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:22.06.2021 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gabriela Wenne-Błażyńska
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:22.06.2021 09:07