Konstantynów Łódzki 15.06.2021r.

AB.6743.257.2021.GL

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 15.06.2021r., P. Mateusz Buda reprezentujący P - Elżbietę Krysztofiak dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na terenie dz. nr ewid. 11/6, 11/3, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, obręb Wola Puczniewska,
gm. Lutomiersk.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, obr. Wola Puczniewska, dz. 11/3, 11/6, 11/7, 11/8, 11/10, 11/11, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:23.06.2021 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:21.07.2021 13:52