Konstantynów Łódzki 18.06.2021r.

AB.6743.266.2021.GL

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 01.06.2021r., Pełnomocnik P - Zbigniew Cebula działający w imieniu PSG Sp. z o.o. dokonał zgłoszenia przebudowy sieci średniego ciśnienia oraz budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie dz. nr ewid. 345/2, 656, obręb Kazimierz, dz. 208, 130, 389, 386, obr. Zdziechów, dz. 78, obr. Charbice Dolne, dz. 230, 222, 225/5, 225/3, obr. Charbice Górne, gm. Lutomiersk.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowa sieci gazowej, obr. Kazimierz, dz. 345/2, 656, obr. Zdziechów, dz. 208, 130, 389, 386, obr. Charbice Dolne, dz. 78, obr. Charbice Górne, dz. 230, 222, 225/5, 225/3, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:24.06.2021 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:21.07.2021 13:56