Konstantynów Łódzki 24.06.2021r.

AB.6743.271.2021.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 24.06.2021r., P - Marcin Furga działający w imieniu PSG Sp. z o.o. dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej przy ul. Uprawneji przyrodniczej, obr. K - 17, na terenie dz. nr ewid. 101/1 i 128/1 w Konstantynowie Łódzkim.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci gazowej śr/c, przy ul. Uprawnej i Przyrodniczej, obr. K - 17, dz. 101/1, 128/1 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:25.06.2021 09:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Kinga Nowak
Data aktualizacji:26.07.2021 09:29