Pabianice, dnia 28 czerwca 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Ksawerowie
przy ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów


W dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2,
budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej,
obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza działki nr 2166/31 - 244 000,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100),
plus podatek VAT 23%.


Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Jacek Wróblewski - członek zarządu
/-/ Robert Kraska - członek zarządu

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 2166/31 położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Joanna Szkudlarek
Data publikacji:28.06.2021 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Szkudlarek
Data aktualizacji:28.06.2021 14:02