Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 25.06.2021r., Inwestorzy Urszula i Andrzej Szymczak, dokonali zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Dłutów, przy ul. Wspólnej 6, na działce nr ewid. 212/3, gm. Dłutów.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Dłutów, przy ul. Wspólnej 6, na działce nr ewid. 212/3, gm. Dłutów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:29.06.2021 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:19.07.2021 15:58