Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 25.06.2021r., Inwestorzy Iwona i Wojciech Tomalak, dokonali zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego w miejscowości Bychlew 112A, na działce nr ewid. 560, gm. Pabianice.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego w miejscowości Bychlew 112A, na działce nr ewid. 560, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:29.06.2021 08:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:20.07.2021 15:59