Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 02.07.2021r., Inwestor Gmina Dobroń, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej DN160 PE-HD wraz z przebudową odcinka sieci w miejscowości Orpelów i Przygoń, na działkach nr ewid. 176/23, 173, 303, 127/4, 127/8, 175, gm. Dobroń.

          Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej DN160 PE-HD wraz z przebudową odcinka sieci w miejscowości Orpelów i Przygoń, na działkach nr ewid. 176/23, 173, 303, 127/4, 127/8, 175, gm. Dobroń.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:06.07.2021 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:26.07.2021 15:02