Konstantynów Łódzki 01.07.2021r.

AB.6743.278.2021.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 01.07.2021r., P - Izabela Topolska - Sujecka działająca w imieniu PGE Dystrybucja S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn, obr. K - 12, na terenie dz. nr ewid. 189, 337/9, 573/4, 576/4, obr. K - 15, dz. 2/6, 29/11, 75/1 w Konstantynowie Łódzkim.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowej nn, obr. K - 12, dz. 189, 337/9, 573/4, 576/4, obr. K - 15, dz. 2/6, 29/11, 75/1, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:06.07.2021 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Kinga Nowak
Data aktualizacji:26.07.2021 09:08