​Konstantynów Łódzki 02.07.2021r.

znak: AB.6743.280.2021.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 02.07.2021r., P. Andrzej Kowalczyk, dokonał zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego, ul. Klonowa 21, dz. nr ewid. 289/3, obr. K-2, Konstantynów Łódzki.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,   p. 14.   

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa doziemnej i wewnętzrnej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, ul. Klonowa 21A, obr. K - 2, dz. 289/3, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:07.07.2021 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Kinga Nowak
Data aktualizacji:26.07.2021 09:03