Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 05.07.2021r., Inwestor Kamil Zając, dokonał zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Dobroń, przy ul. Miłosza 10, na działce nr ewid. 492/22, gm. Dobroń.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zbiornikowej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Dobroń, przy ul. Miłosza 10, na działce nr ewid. 492/22, gm. Dobroń.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:07.07.2021 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Katarzyna Lewandowska
Data aktualizacji:26.08.2021 15:45