Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 06.07.2021r., Inwestor Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., dokonał zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Pabianicach, w ul. Jana Pawła II 28 i 30, Bardowskiego 3, 5, 8, Sempołowskiej 3, 5, Trębackiej 6, na działkach nr ewid. 332/17, 332/20, 357/1, 357/4, 357/6, 333/4, 333/5, 333/8, obręb P-6.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Pabianicach, w ul. Jana Pawła II 28 i 30, Bardowskiego 3, 5, 8, Sempołowskiej 3, 5, Trębackiej 6, na działkach nr ewid. 332/17, 332/20, 357/1, 357/4, 357/6, 333/4, 333/5, 333/8, obręb P-6.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:07.07.2021 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Katarzyna Lewandowska
Data aktualizacji:28.07.2021 08:46