Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 06.07.2021r., Inwestor Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., dokonał zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Pabianicach, w ul. Bugaj 66, 68, 70, na działkach nr ewid. 299/35, 299/38, 299/169, obręb P-14.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

          O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Pabianicach, w ul. Bugaj 66, 68, 70, na działkach nr ewid. 299/35, 299/38, 299/169, obręb P-14.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:07.07.2021 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Katarzyna Lewandowska
Data aktualizacji:28.07.2021 08:40