Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

           Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 06.07.2021r., Inwestorzy Józefa i Henryk Kierasińscy, dokonali zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Ksawerów, przy ul. Malinowej 6, na działce nr ewid. 462/2, gm. Kswerów.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

         O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

           W dniu 28.07.2021r., zgłoszenie budowy zewnętrznej doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Ksawerów ul. Malinowa 6, na działce ewid. 462/2, złożone przez Inwestorów Józefa i Henryka Kierasińskich, zostało przyjęte bez uwag i sprzeciwu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomieniue dotyczące zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Ksawerów, przy ul. Malinowej 6, na działce nr ewid. 462/2, gm. Kswerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:08.07.2021 15:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Katarzyna Lewandowska
Data aktualizacji:28.07.2021 11:59