Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 13.07.2021r., Inwestorzy Grażyna i Andrzej Kaczmarkiewicz, dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 12, na działce nr ewid. 32/1, obręb P-17.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 06).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Pabianicach, przy ul. Jutrzkowickiej 12, na działce nr ewid. 32/1, obręb P-17.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:14.07.2021 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Katarzyna Lewandowska
Data aktualizacji:04.08.2021 13:09