Konstantynów Łódzki 15.07.2021r.

AB.6743.287.2021.GL

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 06.07.2021r., P - Zbigniew Cebula reprezentujący PSG Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi dokonał zgłoszenia budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia, w miejscowości Charbice Górne, obr. 7, na terenie dz. nr ewid. 225/3, gm. Lutomiersk.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia, obr. Charbice Górne, dz. 225/3, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:15.07.2021 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:12.08.2021 13:26