Ogłoszenie

Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości,
iż Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.
wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości o łącznej pow. 67,62 m²
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Konstantynowie Łódzkim,
w obrębie K-17, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
nr 9 o pow. całkowitej 0,1412 ha (powierzchnia ograniczenia – 32,80 m²)
oraz nr 27 o pow. całkowitej 0,8968 ha (powierzchnia ograniczenia – 32,10 m²)
oraz w obrębie K-2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 218/4 o pow. całkowitej 0,0199 ha (powierzchnia ograniczenia – 2,72 m²),
w celu umieszczenia sieci wodociągowej na w/w częściach nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości
do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego
ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu
o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-17 jako działki nr 9 i nr 27 oraz w obrębie K-2 oznaczonej jako działka nr 218/4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:20.07.2021 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:20.07.2021 10:13