Pabianice, dnia 08.07.2021r.

           Obwieszczenie Starosty Pabianickiego z dnia 08.04.2021r. Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. , 735 z późniejszymi zmianami), art. 11a ust. 1, art. 11c, art. 11f ust. 1 i 2, art. 11g ust. 1, art. 11i, art., 16 ust. 2, art. 17 ust. 1, art. 20a ustawy z dnia 10.04.2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2021r. złożonego przez Pana Grzegorza Rychela reprezentującego

Prezydenta Miasta Pabianic,

       o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Zawiadamiam

        o wydaniu w dniu 08.07.2021r. Decyzji Starosty Pabianickiego na 3/2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Łódzki Tramwaj Metropolitarny: etap II Pabianice – Ksawerów” polegającej na przebudowie i rozbudowie układu drogowo-torowego w ciągu ulic Zamkowa-Stary Rynek-Warszawska na odcinku od skrzyżowania ul. Jana Kilińskiego i Świętego Jana do skrzyżowania z ul. Kapliczną,

• obręb P-7: 227/9, 227/10,227/12, 227/15, 227/16; obręb P-8: 494/13, 531,542/4, 542/6, 542/9,542/13, 546/2; • obręb P-9:188/1, 193/4, 196/4, 216,243,274/2,279,312/2,317/8;

• obręb P-10: 74/1,74/2,74/3,74/4,117/2,119/1;

• obręb P-13: 1/15,3,7,18/1,25/1,25/3,25/5,26/15,55/1,55/2,55/4,55/5,55/7,55/9,55/11,55/13,55/15,55/17,55/19,55/20,55/21,55/23,55/24,56,57/5,67/1,67/3,70/1,70/2,76/1,76/2,77/8,85, 250/3,250/5, 250/6;

• obręb P-14:1/1, 1/3,1/4,1/6,1/9.

          Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Jednocześnie informuję się, iż zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

          Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, w Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Partyzancka 56, 95-200 Pabianice, w godzinach pracy Urzędu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wydaniu w dniu 08.07.2021r. Decyzji Starosty Pabianickiego na 3/2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Łódzki Tramwaj Metropolitarny: etap II Pabianice – Ksawerów” polegającej na przebudowie i rozbudowie układu drogowo-torowego w ciągu ulic Zamkowa-Stary Rynek-Warszawska na odcinku od skrzyżowania ul. Jana Kilińskiego i Świętego Jana do skrzyżowania z ul. Kapliczną, obręb P-7: 227/9, 227/10,227/12, 227/15, 227/16; obręb P-8: 494/13, 531,542/4, 542/6, 542/9,542/13, 546/2; obręb P-9:188/1, 193/4, 196/4, 216,243,274/2,279,312/2,317/8; obręb P-10: 74/1,74/2,74/3,74/4,117/2,119/1; obręb P-13: 1/15,3,7,18/1,25/1,25/3,25/5,26/15,55/1,55/2,55/4,55/5,55/7,55/9,55/11,55/13,55/15,55/17,55/19,55/20,55/21,55/23,55/24,56,57/5,67/1,67/3,70/1,70/2,76/1,76/2,77/8,85, 250/3,250/5, 250/6; obręb P-14:1/1, 1/3,1/4,1/6,1/9.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:22.07.2021 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:22.07.2021 12:32