Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 22.07.2021r., Pełnomocnik Inwestorów Adama Maciejewskiego i Ryszarda Maciejewskiego, Pan Rafał Niewinny, dokonał zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji gazu do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Zaradzyńskiej 8c, na działce nr ewid. 125/3, 124/13, obręb P-15.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 06).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawadomienie dotyczące zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji gazu do istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Pabianice, przy ul. Zaradzyńskiej 8c, na działce nr ewid. 125/3, obręb P-15.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:23.07.2021 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:10.08.2021 15:30