Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

         Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 22.07.2021r., Inwestorka Jadwiga Szymańska, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w miejscowości Hermanów, na działce nr ewid. 76, gm. Pabianice.

        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 09).

        O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w miejscowości Hermanów, na działce nr ewid. 76, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:23.07.2021 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Kilańczyk
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:13.08.2021 12:28