Konstantynów Łódzki 22.07.2021r.

AB.6743.309.2021.GL

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 22.07.2021r., P - Adam Bryl dokonał zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednororodziego przy w miejscowości Babice obr. 2, na terenie dz. nr ewid. 234/7, gm. Lutomiersk.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w  Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki,     

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obr. Babice, dz. 234/7, gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:23.07.2021 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:16.08.2021 12:07