Pabianice, dnia 28 lipca 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim,
Ignacew obręb 0001 K-1,
oznaczonej jako działka nr 46/4

W dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 13:30 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A,
piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim,
Ignacew, obręb 0001 K-1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 46/4 o powierzchni 0,7641 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00054893/6,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – dwie.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 856 000,00 zł
(słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
w tym podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 864 560,00 zł
(słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)
w tym podatek VAT 23%.
Nabywcą działki nr 46/4 są małżonkowie
Stanisław Bartoszek i Teresa Bartoszek,
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
PPH „TERRI” Teresa Bartoszek.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, Ignacew, działka nr 46/4
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.07.2021 08:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:28.07.2021 08:50