Postępowanie administracyjne
w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, polegające na ograniczeniu,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości
o pow. 0,0006 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w gminie Dłutów, w obrębie 3 Dąbrowa,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24/7
o pow. całkowitej 0,0150 ha, w celu budowy linii kablowej SN–15kV,
kanalizacji kablowej wraz z demontażem linii napowietrznej
SN–15 kV relacji RPZ PZPB p. 26 oraz wymianą słupowej
stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 30342 na w/w części nieruchomości.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dłutów, w obrębie 3 Dąbrowa, działka nr 24/7
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:28.07.2021 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:20.08.2021 10:08