Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie zmiany pozowolenia wodnoprawnego z dnia 08.05.2003r. znak: OŚ.KG.6223/3-6/03 wydanego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "Zarębski" w Ksawerowie w części odprowadzania ścieków deszczowych.
W związku z przeprowadzoną rozbudową i modernizacją Zakładu nadmiar wód pochłodniczych z basenu wychładzającego o pojemności 300 m3 oraz wody deszczowe z połaci dachowych i

terenów utwardzonych zebrane zostaną w szczelną sieć kanalizacyjną o średnicy 300. Poprzez studzienkę S1 ścieki zostaną odprowadzone do rowu chłonnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 1504/32 w Ksawerowie.
Zmiana pozwolenia nie wpłynie negatywnie na środowisko wodne i będzie zgodna z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 28.12.2005r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 3 03 05 - zmiana pozwolenia wodnprawnego wydanego dla PPH "Zarębski" w części odprowadzanua ścieków deszczowych.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:21.12.2005 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:21.12.2005 09:43