Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków opadowych z terenu Zakładu produkcji Lodów "KILARGO" przy ulicy Torowej 13 w Chechle I gm. Dobroń do rowu otwartego w km 0+82 wylotem W-1 o śr. 350, zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 145/2 w Chechle I przy ul. Torowej 8 gm. Dobroń.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do 11.06.2007r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 17 07 - odprowadzenie ścieków opadowych do ziemi z terenu Zakładu Produkcji Lodów "KILARGO"
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.06.2007 15:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.06.2007 15:41