Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowani8a wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy lewej skarpy rzeki Jesionki w km 10+655 poprzez zamontowanie wylotu o śr. 60 cm w Dłutowie, przebudowę rowu zrzutowego w hm 0+13 wraz z odprowadzeniem wód z drenowania na działce nr 94/3 w Dłutowie.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 12.06.2007r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 13 07 - przebudowa lewej skarpy rzeki Jesionki w km 10+655 w Dłutowie.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.06.2007 16:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:05.06.2007 16:47