Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu gmin: Pabianice, Dobroń, Dłutów, Lutomiersk oraz Miast Pabianice i Konstantynów Łódzki

    W związku realizacją projektu BioSoil Forest Biodiversity ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r., w sprawie monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuje, że prace terenowe związane z realizacją powyższego projektu będą przeprowadzone na powierzchniach kołowych (2000m2), na których wykonane zostaną pomiary struktury drzewostanów m.in. pierśnic i wysokości, ilości martwego drewna oraz analiza roślinności (zdjęcia fitosocjologiczne), w okresie od 1 czerwca do 15 września 2007r. Powierzchnie BioSoil położone są na terenach leśnych różnych form własności – 75% na gruntach leśnych Skarbu Państwa oraz 25% na gruntach należących do osób fizycznych (dane szacunkowe). W badaniach uczestniczyć będą pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa, Akademii Rolniczej w Krakowie, Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Koordynatorem projektu z ramienia Instytutu Badawczego Leśnictwa jest dr inż. Janusz Czerepko.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności S.P. z terenu powiatu
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
Informację opublikował:Izabela Rzempowska
Data publikacji:06.07.2007 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Izabela Rzempowska
Data aktualizacji:06.07.2007 13:27