Pabianice 2007.07.11

OŚ.PM.6223/20-1/07

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239 po.2019 z 2005r. z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego wylotem Ø 1400 x 1200. do rzeki Dobrzynki w km 6+488 w ilości 1,82m3/s oraz 82000m3/rok. Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 27.07.2007r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie OŚ.PM.6223/20-1/07odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego do Dobrzynki
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
Informację opublikował:Izabela Rzempowska
Data publikacji:12.07.2007 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Izabela Rzempowska
Data aktualizacji:12.07.2007 10:10