Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zmian.) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Gminy Ksawerów postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z dwóch studni głębinowych: Nr 1 - z utworów górnej kredy i Nr 2 - z utworów czwartorzędowych. Ujęcie jest zlokalizowane w obrębie SUW na działce nr 303/2 w miejscowości Wola Zaradzyńska, gm. Ksawerów, pow. Pabianice, woj. łódzkie.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 20.08.2007r. w siedzibie tut. Wydziału. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 22 07 - pobór wody podziemnej z ujęcia SUW na działce nr 303/2 w Woli Zaradzyńskiej gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:10.08.2007 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:10.08.2007 10:47