Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie melioracyjnego odwadniającego systemu drenarskiego na dziakach nr ew. 215/1, 220, 221 w Drzewocinach,
- stałe obniżenie zwierciadła wody gruntowej do poziomu 0,80 m ppt. poprzez wykonanie ww. drenowania systematycznego,
- odprowadzenie wód z drenowania do rowu odpływowego R-A w hm 1+90 i hm 7+54,
- przebudowa rowu odpływowego R-A poprzez zamontowanie wylotów drenarskich W-3 w hm 1+90, 7+54
- wykonanie deszczowni półstałej na działkach nr ew. 214/1, 220, 221 w Drzewocinach, nawadniającą szkółkę lesną,
- wykonanie ujęcia wody powierzchniowej na działce nr ew. 214/1 w Drzewocinach,
- pobór wód powierzchniowych na potrzeby ww. deszczowni,
- odprowadzenie wody do rowu odpływowego R-A w hm 7+54 z sieci nawadniającej w okresie zimy.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 28.09.2007r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6224 15 07 - wykonanie deszczowni i drenowania w szkółce leśnej w Drzewocinach gm. Dłutów
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:27.09.2007 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Borowiec
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:27.09.2007 09:07