WYKAZ

         Napodstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr261, poz. 2603 z późn. zm.) Starosta Pabianicki –wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje dopublicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącejwłasność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodzebezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic

Opis

nieruchomości

Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

KW Nr LD1P/00029591/5

działki nr: 8/44, 8/45, 8/47, 8/48, 8/46, 8/36, 8/37, 8/54, 8/55, 8/57, 8/38,

Obszar: 1,3851 ha

Położenie:

Pabianice, ul. Partyzancka 126A, ul. Partyzancka 110,KW Nr LD1P/00030018/5

działki nr: 19/8, 19/9, 19/10, 8/43, 19/3, 19/4,

Obszar: 0,0639 ha

Położenie:

Pabianice,
KW Nr LD1P/00029695/4

działka nr: 8/34,  

Obszar: 0,0198 ha

Położenie:

Pabianice

ul. Partyzancka 110-112

Działki nr : 8/36, 8/37, 8/38, 8/44, 8/45, 8/46, 8/47, 8/48, 8/54, 8/55, 8/57,

Obręb: P-10

jedn. rej. G. 214

Powierzchnia: 1,3851 ha

Położenie:

Pabianice, ul. Partyzancka 110Działki nr : 8/43, 19/3, 19/4, 19/8, 19/9, 19/10

Obręb: P-10

jedn. rej. G. 220

Powierzchnia: 0,0639 ha

Położenie:

Pabianice, ul. Partyzancka126 A

dz. nr 8/43 ul. Partyzancka 110


Działka nr : 8/34

Obręb: P-10

jedn. rej. G. 221

Powierzchnia: 0,0198 ha

Położenie:

Pabianice, ul. Partyzancka 110

Dla przedmiotowych nieruchomości zgodnie z ustaleniami dla

jedn. urb. P, S,KS,U,

jako podstawowe przeznaczenie terenu ustala się: zakłady produkcyjne, składy magazyny, obsługę komunikacji samochodowej, usługi, jako podstawowe przeznaczenie terenu.

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: obiekty administracyjne, socjalne, zieleń izolacyjną, parkingi.  

Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w północnej części Pabianic, pomiędzy ulicami Partyzancką a Widzewską. Bezpośredni wjazd na nieruchomość jest możliwy od południa od strony ul. Partyzanckiej poprzez wewnętrzną drogę dojazdową po przejechaniu odcinka ok. 400 mb.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią jedną całość. Są one zabudowane budynkami o charakterze handlowym, biurowo – administracyjno – socjalnym oraz budynkiem magazynowym oraz portiernią. Teren wokół budynków jest zagospodarowany. Pomiędzy budynkami znajdują się: chodniki łączące poszczególne budynki, wewnętrzne drogi o nawierzchni asfaltowej i betonowej, parkingi utwardzone płytami betonowymi lub kamieniem, plac magazynowy utwardzony płytami betonowymi. Teren nieruchomości jest oświetlony lampami, posiada ogrodzenie wykonane z siatki oraz wykonaną bramę wjazdową na nieruchomość. Przez północno – zachodnią część nieruchomości przechodzi napowietrzna linia wysokiego napięcia, wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości  tj.  przez dz. nr 19/3, 19/4, 19/8, 19/9, 19/10 przechodzi podziemna sieć gazowa. Przez środek działki nr 8/57 przechodzi podziemna sieć wodociągowa  oraz kanalizacyjna.

761 805 zł

35 145 zł10 890 zł

495 173 zł

23 899 zł7 079 zł

Wartość nieruchomościgruntowych objętych niniejszym wykazem ustalona została napodstawie ich wartości, określonych operatem szacunkowym wykonanymw dniu 17.09.2007 r. przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykazniniejszy wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 22.10.2007 r. dodnia 12.11.2007  r.

     Zgodniez art. 32 ust. 1 cytowanej ustawy, nieruchomość gruntowa oddana wużytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowiwieczystemu.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Elżbieta Czekalska
Data publikacji:22.10.2007 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Maciej Duniec
Data aktualizacji:22.10.2007 14:09