Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego A&A Firmie Handlowej Arkadiusz Majsterek na odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Pabianki w km 0+124 oraz w km 0+263 z terenu lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego przebudowy istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego na Budynek Magazynowo-Usługowy w Pabianicach przy ul. Stefana "Grota" Roweckiego 8A na działce nr ew. 135/12 oraz przebudowę dwóch wylotów kanalizacji deszczowej  w km 0+124 oraz w km 0+263.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 23.11.2007r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 28 07 - odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Pabianiki w km 0+124 oraz 0+263 z terenu działki 135/12 w Pabianicach przy ul. G. Roweckiego 8A
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:15.11.2007 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Borowiec
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:15.11.2007 09:06