INFORMACJA

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z pożń. zm.),
Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
danych wniosku Gminy Łódź Wydziału Gospodarki Komunalnej o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie:

zbiornika biogazu z włączeniem do istn. sieci gazu pofermentacyjnego na terenie GOŚ ŁAM
obręb Okołowice na działkach nr 107/2, 107/3, 108/1, 108/6, 109/1, 536/1 536/2 w gm. Pabianice

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 21 dni w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa
Pabianice ul. Piłsudskiego 2

Pabianice, dnia 15 lutego 2005 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla Gminy Łódź
Podmiot udostępniający informację:95-200, ul.Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Witold Klocek
Data publikacji:17.02.2005 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Witold Klocek
Data aktualizacji:17.02.2005 10:56