Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późn. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Gminie Ksawerów na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 1529/7, 1529/6, 1529/4 w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II nr 1 do ziemi na działce 1529/3 poprzez rów "C" w hm 0+33 i staw oraz wykonanie urządzeń wodnych:
- przebudowę rowu C poprzez zamontowanie w prawej skarpie wylotu o śr 200 w hm 0+33
- przebudowę rowu C poprzez zamontowanie w lewej skarpie wylotu o śr 250 w hm 0+33
- przebudowę stawu poprzez jego pogłębienie ca 0,9 m oraz zamontowanie w północnej skarpie wylotu o śr 250
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać sie z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 3.12.2007r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 29 07 - odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu działek 1529/7, 1529/6, 1529/4 w Ksawerowie ul. J.Pawła II nr 1
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:28.11.2007 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:28.11.2007 09:01