Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r. z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PREMIER-POLSKA Sp. z o.o. na wykonanie wylotu i odprowadzenie ścieków opadowych i wód drenażowych z terenu nowo projektowanego osiedla "DOMENA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI" do rowu melioracyjnego R-J-14 na działce nr ew. 8/10 w Konstantynowie Łódzkim wraz z długotrwałym obniżeniem poziomu zwierciadła wód podziemnych na działkach nr ew. 12/2, 12/3, 12/4, obęb     k-17.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi do dnia 07.02.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 1 08 - odprowadzenie ścieków opadowych z nowoprojektowanego osiedla DOMENA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI do rowu w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:24.01.2008 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:24.01.2008 11:35