Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późz/ zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie uchylenia w całości Decyzji Nr 603/06 - pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29.12.2006r. znak: OŚ.PM-6223/23-4/06 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu stacji energetycznej - GPZ Pabianice przy ul. Rypułtowickiej 20 do rzeki Dobrzynki w km 4+813 w Pabianicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz  wnieść uwagido dnia 17.03.2008r. w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6223 3 08 - odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu stacji energetycznej GPZ Pabianice do rzeki Dobrzynki w km 4+813.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:07.03.2008 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:07.03.2008 08:51